1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Дінай!

Дінай!


Конфігурація "Зарплата і управління персоналом для України

Print

Коментарів :  0


Програми для бізнесу : Підприємство 8 Зарплата і управління персоналом для УкраїниКонфігурація "Зарплата і управління персоналом для України" – це потужний інструмент для реалізації кадрової політики підприємства, а також автоматизації різних служб підприємства, починаючи від служби управління персоналом і лінійних керівників до працівників бухгалтерії по наступних напрямках:

 

    


 •     планування потреб у персоналі;

 •      забезпечення бізнесу кадрами;

 • управління компетенціями й атестація працівників;

 • управління навчанням персоналу;

 • управління фінансовою мотивацією персоналу;

 • ефективне планування зайнятості персоналу;

 • облік кадрів і аналіз кадрового складу;

 • трудові відносини, у тому числі кадрове діловодство;

 • розрахунок заробітної плати персоналу;

 • управління грошовими розрахунками з персоналом, включаючи депонування;

 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;

 • відображення нарахованої зарплати й податків у витратах підприємства.

 

У конфігурації особлива увага приділяється автоматизації управлінської діяльності менеджерів по персоналу. Зокрема, у конфігурацію включені наступні інструменти, що дозволяють вирішувати основні завдання, з якими зустрічаються при плануванні як менеджери по персоналу, так і керівники різних рівнів:

 • інструмент набору кадрів, що дозволяє здійснити всю процедуру підбору кадрів, включаючи ведення переписки з кандидатами по електронній пошті;

 • інструмент по плануванню відпусток працівників;

 • інструмент управління компетенціями й проведення атестацій;

 • інструмент управління навчанням працівників;

 • інструмент розробки схем мотивації працівників.

Ведення обліку діяльності декількох організацій.

За допомогою " Програми для бізнесу : Підприємство 8 Зарплата і управління персоналом для України " можна вести кадрову управлінську й облікову діяльність декількох організацій, причому в ролі окремих організацій можуть виступати як юридичні особи, так і індивідуальні підприємці.

Прикладне рішення "Зарплата й управління Персоналом для України" також може використовуватися на підприємствах холдингової структури, що складаються із декількох організацій, які оформлені як юридичні особи або є індивідуальними підприємцями. Програма забезпечує паралельне ведення двох видів обліку персоналу – управлінського й регламентованого. Управлінський облік ведеться по підприємству в цілому, а регламентований облік ведеться окремо для кожної організації (юридичної особи або індивідуального підприємця).

Планування потреб у кадрах

Планування потреб у людських ресурсах здійснюється в кадровому плані. Вихідні дані для планування можуть надходити з виробничих систем. Кадровий план дозволяє запланувати організаційно посадовий склад, план подій змін організаційно посадового складу, фонд витрат на оплату праці. За допомогою звітів про стан кадрового плану можна отримати оцінку ефективності робіт з набору співробітників, кількість вакантних робочих місць.

Автоматизація підбору персоналу

Підсистема підбору персоналу призначена для документування і автоматизації процесу підбору та оцінки кандидатів. Підсистема забезпечує зберігання особистих даних про кандидатів, як про фізичних осіб; зберігання матеріалів, що з'являються в процесі роботи з кандидатом, починаючи від резюме й до результатів анкетування; підготовку зустрічей з кандидатами і реєстрацію прийнятих рішень аж до прийняття на роботу. Основний інструмент системи - автоматизоване робоче місце менеджера по персоналу, за допомогою якого можна здійснювати всі етапи робіт із заповнення вакантних робочих місць.

Управління навчанням персоналу

Підсистема навчання персоналом дозволяє планувати навчання персоналу й контролювати ефективність навчальних заходів.

Управління компетенціями

Для управління компетенціями програма забезпечує оцінку персоналу, включаючи контроль результатів і якості оцінки. На підставі оцінки працівника (атестації) приймаються ключові кадрові рішення: приймання на роботу, ротації, зміну оплати праці, звільнення.

Управління фінансовою мотивацією працівників

"Програми для бізнесу: Підприємство 8. Зарплата і управління персоналом для України" дозволяє розробляти й застосовувати схеми фінансової мотивації працівників з використанням різних показників ефективності діяльності (KPI) як окремого працівника, так і підприємства в цілому. При розробці схем мотивації може бути використана довільна кількість видів нарахувань, при цьому є можливість конструювати сам алгоритм розрахунку нарахування.

Планування зайнятості персоналу

"Програми для бізнесу: Підприємство 8. Зарплата і управління персоналом для України" дозволяє розв'язати одне з основних завдань планування використання робочого часу – планувати проведення заходів і участь працівників у внутрішніх і зовнішніх заходах підприємства, а також призначати наради й зустрічі працівників підприємства. Для підготовки проведення внутрішніх заходів підприємства "Програми для бізнесу: Підприємство 8. Зарплата і управління персоналом для України" надає відомості про використання приміщень підприємства, у яких ці заходи проводяться.

Планування чергових відпусток працівників підприємства здійснюється на підставі плану важливих заходів підприємства на рік і графіку участі в них співробітників підприємства, при цьому враховуються побажання працівників і їх керівників. Формується графік відпусток співробітників підприємства й список запланованих відпусток. Для затвердження графіку відпусток у програмі використовується система затвердження прийнятих рішень.

Облік кадрів і аналіз кадрового складу

"Програми для бізнесу: Підприємство 8. Зарплата і управління персоналом для України" дозволяє зберігання не тільки особистих даних працівників підприємства, але й службової інформації. До останньої відносяться: підрозділ, де значиться працівник, його посада, службові телефони й інша контактна інформація. Реєструється й просування працівника на підприємстві: приймання на роботу, службові переміщення, відпустки й відрядження аж до звільнення.

Для аналізу кадрового складу підприємства за накопиченою інформацією про працівників формуються різноманітні звіти. У їхньому числі списки працівників організації, рух кадрів організації, статистика кадрів організації й ін.

"Програми для бізнесу: Підприємство 8. Зарплата і управління персоналом для України" підтримує ведення військового обліку відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" № 2232-XII від 25.03.1992 року й Інструкцією з військового обліку, затвердженої наказом Міноборони України № 165 від 27.06.1995 року. У програмі формуються всі необхідні відомості для пред'явлення у військкомати.

Трудові відносини, кадрове діловодство


"Програми для бізнесу: Підприємство 8. Зарплата і управління персоналом для України" підтримує ведення штатного розкладу організацій з можливістю вказівки різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. За штатним розкладом формується вся необхідна звітність.

У програмі автоматизоване кадрове діловодство, включаючи заповнення уніфікованих друкованих форм: оформлення трудових договорів, прийняття на роботу (форма П-1), кадрові переміщення працівників (форма П-5), звільнення з організації (форма П-8).

На підставі кадрових даних створюється уніфікована форма П-2 "Особиста картка".

 

Відповідно до затвердженого графіка відпусток формуються накази про надання відпустки працівникам (форми П-6 і П-7).

Заплановані відрядження працівників реєструються в програмі, при цьому підготовляються накази про скерування працівників у відрядження, заповнюються посвідчення про відрядження (уніфікована форма).

Розрахунок і облік заробітної плати

Для розрахунку й обліку заробітної плати в програмі автоматизована діяльність як менеджерів, що приймають рішення по заробітній платі персоналу, так і бухгалтерів, що нараховують заробітну плату:

 • розробка схем мотивації працівників;

 • облік результатів виробничої діяльності;

 • автоматичний розрахунок широкого кола нарахувань – від оплати по окладу до оплати лікарняних і відпусток по середньому заробіткові;

 • гнучке налаштування використовуваних нарахувань і утримань.

"Програми для бізнесу: Підприємство 8. Зарплата і управління персоналом для України" забезпечує ведення взаєморозрахунків із працівниками підприємства, а також облік витрат на оплату праці в складі собівартості продукції й послуг. Автоматизований весь комплекс розрахунків з персоналом, починаючи від внесення документів про фактичний виробіток, оплати лікарняних листків і відпусток, аж до формування документів на виплату зарплати і депонування, а також звітності в державні наглядові органи.

Реалізовані основні форми оплати праці, що використовуються на госпрозрахункових підприємствах: погодинна (з використанням місячних, денних і погодинних тарифних ставок) і відрядна форми оплати праці, а також їх варіанти – погодинно-преміальна й відрядно-преміальна форми оплати праці.

Гнучкий механізм обліку використання робочого часу дозволяє описувати графіки роботи (індивідуальні графіки роботи, включаючи "плаваючий", а також зведені індивідуальні графіки роботи) і реєструвати відхилення від звичайного режиму роботи. Реалізована можливість внесення докладних і/або зведених табелів обліку робочого часу як первинних документів, дані яких використовуються далі при нарахуванні зарплати.

З метою забезпечення роботи на підприємствах з більшою кількістю працівників основні "розрахункові" документи забезпечені засобами автоматичного заповнення й розрахунку.

Крім проведення масових розрахунків заробітної плати "Програми для бізнесу: Підприємство 8. Зарплата і управління персоналом для України" формує всі необхідні уніфіковані форми по облікові праці й заробітної плати й інші необхідні звіти, що дозволяють одержати інформацію за будь-який розрахунковий період:

 • розрахункові листки;

 • розрахунково-платіжні відомості;

 • платіжні відомості для одержання грошей через касу;

 • видаткові касові ордери;

 • звіт по нарахуваннях і утриманнях і т.д.

Результати розрахунків можуть бути представлені у вигляді аналітичних звітів, наочних графіків і діаграм:

 • аналіз нарахувань працівників організацій;

 • аналіз стану взаєморозрахунків із працівниками організацій і ін.

 • Утримання регламентованих податків

"Програми для бізнесу: Підприємство 8. Зарплата і управління персоналом для України" забезпечує утримання регламентованих законодавством податків з фонду оплати праці: податку на доходи фізичних осіб, внесків у фонди соціального страхування.

Гнучка реалізація обліку нарахованої зарплати й податків дозволяє довільним чином налагодити порядок відображення цих сум у витратах підприємства, отримати аналітичну звітність за підсумками розрахунків, а також автоматично передати ці дані в типову конфігурацію "Бухгалтерія 8 для України" – програму "Програми для бізнесу: Бухгалтерія 8 для України".

Регламентована звітність

За результатами обліку доходів, сум нарахованих податків і внесків формується регламентована звітність:

 • Розрахункова відомість за формою № 1ДФ;

 • Персоніфікована звітність для ПФУ;

 • Звіти у ФСС на випадок тимчасової втрати працездатності, на випадок безробіття, від нещасних випадків на виробництві;

 • Звіт у Пенсійний фонд;

 • Звіт по праці (квартальна й місячна форми).

Регламентована звітність, що подається в податкові органі, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ГНАУ від 19.08.2005 № 351 (у файли з розширенням XML). 

 Орієнтовна вартість продукту, грн.

Програми для бізнесу: Підприємство 8. Зарплата і управління персоналом для України

8400,00


Коментарі до новини: Конфігурація "Зарплата і управління персоналом для України    №0

Важливі події

Дзвінок адміністрації


SiteHeart

Наші партнери