1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Дінай!

Дінай!


Конфігурація "Управління виробничим підприємством для України"

Print

Коментарів :  0


Конфігурація "Управління виробничим підприємством для України" є комплексним прикладним рішенням, що охоплює основні контури управління і обліку на виробничому підприємстві. Рішення дозволяє організувати комплексну інформаційну систему, відповідну корпоративним, українським і міжнародним стандартам та забезпечити фінансово-господарську діяльність підприємства.

Прикладне рішення створює єдиний інформаційний простір для відображення фінансово-господарської діяльності підприємства, охоплюючи основні бізнес-процеси. В той же час чітко розмежовується доступ до відомостей, що зберігаються, а також можливості тих або інших дій залежно від статусу працівників.

На підприємствах холдингової структури загальна інформаційна база може охоплювати всі організації, що входять в холдинг. Це істотно знижує трудомісткість ведення обліку за рахунок повторного використання різними організаціями загальних масивів інформації. При цьому по всіх організаціях ведеться  управлінський і регламентований (бухгалтерський і податковий) облік, але регламентована звітність формується окремо по організаціях.

Факт здійснення господарської операції реєструється один раз і отримує відображення в управлінському і регламентованому обліку. Необхідність повторного введення інформації виключена. Засобом реєстрації господарської операції є документ, причому для прискорення роботи широко використовуються механізми підстановки даних "за замовчуванням", введення нових документів на підставі раніше введених.

У прикладному рішенні прийнято наступне співвідношення даних різних обліків:

 • незалежність даних управлінського, бухгалтерського і податкового обліку;

 • зіставність даних управлінського, бухгалтерського і податкового обліку;

 • збіг сумових і кількісних оцінок активів і зобов'язань за даними управлінського, бухгалтерського і податкового обліку, за відсутності об'єктивних причин їх розбіжності.

Дані, що вводяться користувачами, оперативно контролюються прикладним рішенням. Так, при реєстрації виплати наявних грошових коштів система перевірить доступність грошових коштів з урахуванням наявних заявок на їх витрачання. А при реєстрації відвантаження продукції система перевірить стан взаєморозрахунків з одержувачем вантажу.

Прикладне рішення поставляється з комплектом інтерфейсів, що забезпечує кожному користувачеві першочерговий доступ до потрібних саме йому даних і механізмів прикладного рішення.

Регламентований (бухгалтерський і податковий) облік по організаціях ведеться в національній валюті, в той час як для управлінського обліку по підприємству в цілому може бути вибрана будь-яка валюта. У різних організаціях єдиної інформаційної бази можуть використовуватися різні системи оподаткування: у одних організаціях — загальна система оподаткування, в інших — спрощена; можуть використовуватися різні установки політики податкового і бухгалтерського обліку. Крім того, до окремих видів діяльності організації може бути застосована система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід.

На додаток до управлінського і регламентованого обліку можна вести облік по міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФО). З метою зниження трудомісткості облік по МСФО ведеться неоперативно, з використанням трансляції (перерахунку) даних інших видів обліку.

Всі механізми автоматизації прикладного рішення можна умовно розділити на два великі класи:

 • механізми для підтримки операційної діяльності підприємства;

 • механізми для ведення неоперативного обліку.

Ділянки, що належать до операційної діяльності, можна виділити в кожному виді обліку (за винятком обліку по МСФО).

Крім того, прикладне рішення розділяється на окремі підсистеми, відповідальні за вирішення груп схожих завдань: підсистема управління грошовими коштами, підсистема управління персоналом, підсистема бухгалтерського обліку і ін. Подібне розділення є деякою умовністю, яка полегшує освоєння прикладного рішення. У поточній роботі користувачів межі між підсистемами практично не відчуваються.

 "1C: Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України" може використовуватися у ряді підрозділів і служб виробничих підприємств, включаючи:

 • дирекцію (генеральний директор, фінансовий директор, комерційний директор, директор по виробництву, головний інженер, директор по кадрах, директор по IT, директор по розвитку);

 • планово-економічний відділ;

 • виробничі цехи;

 • виробничо-диспетчерський відділ;

 • відділ головного конструктора;

 • відділ головного технолога;

 • відділ головного механіка;

 • відділ збуту;

 • відділ матеріально-технічного забезпечення (постачання);

 • відділ маркетингу;

 • склади матеріалів і готової продукції;

 • бухгалтерію;

 • відділ кадрів;

 • відділ організації праці і зайнятості;

 • IT-службу;

 • адміністративно-господарський відділ;

 • відділ капітального будівництва;

 • інформаційно-аналітичний відділ;

 • відділ стратегічного розвитку.

Очікується, що впровадження прикладного рішення дасть найбільший ефект   на підприємствах з чисельністю персоналу від декількох десятків до декількох тисяч чоловік,  що мають десятки і сотні автоматизованих робочих місць, а також в холдингових і мережевих структурах.

"Програми для бізнесу: Управління виробничим підприємством 8 для України" надає:

 • керівництву підприємства і управлінцям, що відповідають за розвиток бізнесу — широкі можливості аналізу, планування і гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності;

 • керівникам підрозділів, менеджерам і співробітникам, що безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницькою і іншою діяльністю по забезпеченню процесу виробництва, — інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи по своїх напрямах;

 • працівникам облікових служб підприємства — засоби для автоматизованого ведення обліку в повній відповідності з вимогами законодавства і корпоративними стандартами підприємства.

 Орієнтовна вартість продукту, грн.:

 Управління виробничим підприємством для України

99000,00

 Управління виробничим підприємством для України для 10 користувачів + клієнт-сервер

141300,00


Коментарі до новини: Конфігурація "Управління виробничим підприємством для України"    №0

Важливі події

Дзвінок адміністрації


SiteHeart

Наші партнери